Là một ngôi trường có diện tích nhỏ, chia làm 2 cơ sở cách nhau hơn 200m; Các hạng mục công trình đều nhỏ hẹp. Có đầy đủ phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng y tế, phòng hành chính, phòng Hội đồng...

Cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng đầy đủ, đúng tiêu chuẩn của Thông tư 02/2010/TT-BGD&ĐT, ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra theo đúng trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

Trường luôn quan tâm đến việc nâng cấp, hoàn thiện và đầu tư đầy đủ danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời không ngừng tìm tòi nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng hiện đại để phục vụ công tác nuôi và dạy được tốt. Mặt khác các phòng chức năng luôn được sử dụng đúng mục đích, phục vụ cho công tác nuôi và dạy trẻ Mầm non. Hằng năm trường luôn có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, nâng cấp cơ sở vật chất theo đúng yêu cầu của ngành học.