Nhà trường hiện có 23 GV trên tổng số 9 lớp. Các giáo viên trong trường được chia theo từng khối lớp, độ tuổi ( mẫu giáo bé, nhỡ, lớn). Khi có biến động về đội ngữ giáo viên ( nghỉ thai sản, ốm đau nặng) nhà trường đã có những biện pháp tiến hành phân công giáo viên thay thế kịp thời để sớm ổn định đội ngũ, đảm bảo đủ số lượng giáo viên trong từng lớp. 

Số lượng giáo viên tương ứng với số trẻ theo quy định tại Thông tư 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ra ngày 28/11/2007 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

100% giáo viên có trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Nhà trường đã tổ chức rất nhiều các hình thức bồi dưỡng đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên. Mời chuyên viên giảng bài, tổ chức cho giáo viên tham gia hội thảo, mở các lớp tin học, ngoại ngữ cho cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Từ đó không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhân viên trong nhà trường.

Giáo viên của nhà trường luôn tìm hiểu về văn hoá truyền thống của điạ phương, tham gia nhiệt tình các phong trào văn hoá văn hoá của phường Giáp Bát, đồng thời tham gia các lớp học bồi dưỡng về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật.