11 BÀI HÁT GIÚP TRẺ HỌC TIẾNG ANH HAY NHẤT

Các bố mẹ còn nhớ cảm giác một bài hát cứ quẩn quanh trong đầu mình chứ? Việc nghe hoặc lặp lại lời bài hát tiếng Anh yêu thích - thậm chí ngâm nga chúng - thể giúp con nhớ từ vựng và cấu trúc rất lâu.

BÀI HÁT GIÚP CON HỌC TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

🌻𝙏𝙪̛̀ 𝙫𝙪̛̣𝙣𝙜: Lặp lại lời bài hát là một cách đã được chứng minh giúp con nhớ nhanh và nhớ lâu các từ và cụm từ mới, đặc biệt nếu bài hát sử dụng nhiều từ vựng.

🌻𝙉𝙜𝙪̛̃ 𝙥𝙝𝙖́𝙥: Mặc dù có nhiều phương pháp hiệu quả hơn để học cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh, nhưng việc nghe các bài hát tiếng Anh có thể giúp con nắm vững và sử dụng chính xác một số mẫu ngữ pháp nhất định.

🌻𝘾𝙖́𝙘𝙝 𝙥𝙝𝙖́𝙩 𝙖̂𝙢 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙧𝙤̣𝙣𝙜 𝙖̂𝙢: Hát theo những bài hát tiếng Anh yêu thích giúp con cải thiện phát âm một cách rất hiệu quả mà không áp lực.

Bên cạnh đó, con sẽ học thêm cách liên kết các từ với nhau khi nói, giúp cải thiện đáng kể khả năng nói của con. Những bài hát không chỉ có thể giúp con tự học tiếng Anh mà còn khiến việc học trở nên thú vị.

11 BÀI HÁT TIẾNG ANH HAY NHẤT

Những bài hát tiếng Anh trẻ em này sẽ tổng hợp các bài hát mẫu giáo , hay chính là các bài hát tiếng Anh cho bé 3 tuổi đều có thể học được. Với các bài hát này các em bé nhỏ mặc dù chưa biết chữ cũng đều có thể học và hát theo được sau một vài lần nghe.

✅ ABC song

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yseWMJS8IHw

✅ Baby Shark

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nfll3Du8QuM

✅ Bingo song

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hUNbX_6MYUY

✅ Five Little Ducks (Bài hát tập đếm số)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7mPZXMkqFL8

✅ Happy birthday

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5tiLf_bCClU

✅ Twinkle Twinkle Little Star

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-JRJibhgwUQ

✅ The number song

Link: https://www.youtube.com/watch?v=V_lgJgBbqWE

✅ Four seasons in a year

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hSshYqDrKTo

✅ Jinger bell

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NJ8U6TEO-qE

✅ Hello song

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

✅ Goodbye song

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

Bố mẹ hãy lưu lại ngay danh sách bài hát tiếng anh cho trẻ mầm non này và hướng dẫn cho các bạn nhỏ nhé. Chắc chắn các bạn nhỏ sẽ rất yêu thích các bài hát này và giúp việc học tiếng Anh cho trẻ em dễ dàng hơn rất nhiều! 

----------------------------------