Ích lợi khi kể chuyện hàng ngày cho bé nghe trước khi bé đi ngủ 

5 LỢI ÍCH TUYỆT VỜI CỦA VIỆC KỂ CHUYỆN CHO BÉ TRƯỚC KHI ĐI NGỦ 😴😴😴

1. Thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ cho bé.

2. Khơi mở và phát huy khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng và tư duy của bé.

3. Bồi dưỡng tâm hồn, tiếp nhận văn hóa và giáo dục nhân cách cho bé.

4. Rèn luyện cảm xúc cho bé

5. Khiến bố mẹ và con cái thêm gần gũi, tình cảm hơn.

-Sưu Tầm-