TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9  - LỚP NHÀ TRẺ D1

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày  11/9/2020)

Thứ

Hoạt động

Dự kiến đề tài

Thứ 2

(Ngày 7/9)

 

HĐ Âm nhạc

 

 

Làm quen với sắc xô

Thứ 3

(Ngày 8/9)

 

HĐ Nhận Biết

 

 

Các bạn của bé  

Thứ 4

(Ngày 9/9)

 

HĐ PTVĐ

 

VĐ : Bò theo hướng thẳng

TC : Chi chi chành chành

Thứ 5

(Ngày 10/9/)

 

HĐ Văn Học

 

Thơ : Bạn mới  

Thứ 6

(Ngày 11/9)

 

HĐTH

 

Làm quen giấy và bút sáp

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9  - LỚP NHÀ TRẺ D2

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày  11/9/2020)

Thứ

Hoạt động

Dự kiến đề tài

Thứ 2

(Ngày 7/9)

 

HĐ Văn Học

 

Thơ : Bạn mới  

 

Thứ 3

(Ngày 8/9)

 

HĐTH

 

Làm quen giấy và bút sáp

Thứ 4

(Ngày 9/9)

 

HĐ Nhận Biết

 

 

Các bạn của bé  

Thứ 5

(Ngày 10/9/)

 

HĐ PTVĐ

 

VĐ : Bò theo hướng thẳng

TC : Chi chi chành chành

Thứ 6

(Ngày 11/9)

 

HĐ Âm nhạc

 

 

Làm quen với sắc xô

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9  - LỚP MGB C1

(Từ ngày 7/9/2020 đến ngày  11/9/2020)

Thứ

Hoạt động

Dự kiến đề tài

Thứ 2

(Ngày 7/9/)

 

HĐ VH

Thơ:

Bạn Mới

Thứ 3

(Ngày 8/9/)

 

HĐKP

 

Chiếc khẩu trang

Thứ 4

(Ngày 9/9/)

 

PTVĐ

 

 

VĐ: Đi chạy theo cô

T/C:Quả bóng nảy

Thứ 5

(Ngày 10/9/)

 

HĐ Tạo hình

 

Chơi với đất nặn

Thứ 6

(Ngày 11/9/)

 

ÂN

DH: Đôi bàn tay

Nghe: Ngày đầu tiên đi học

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9  - LỚP  MGB C2

(Từ ngày 7/9/2020 đến ngày  11/9/2020)

Thứ

Hoạt động

Dự kiến đề tài

Thứ 2

(Ngày 7/9/)

 

PTVĐ

 

 

VĐ: Đi chạy theo cô

T/C:Quả bóng nảy

Thứ 3

(Ngày 8/9/)

HĐTH

Làm quen với đất nặn

Thứ 4

(Ngày 9/9/)

 

HĐ VH

 

Thơ:

Bạn Mới

Thứ 5

(Ngày 10/9/)

 

HĐKP

 

Chiếc khẩu trang

Thứ 6

(Ngày 11/9/)

 

ÂN

DH: Đôi bàn tay

Nghe: Ngày đầu tiên đi học

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9  - LỨA TUỔI MGN B1

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày  11/9/2020)

Thứ

Hoạt động

Dự kiến đề tài

Thứ 2

(Ngày 7/9)

HĐ Âm nhạc

 

Dạy hát : Chào hỏi

NH : Vui đến trường

TC : Ai nhanh nhất

Thứ 3

(Ngày 8/9)

 

HĐ LQVT

 

 

Đếm đến 2, nhận biết 1, 2

Thứ 4

(Ngày 9/9)

 

HĐ Khám phá

 

Lớp học thân thiện 

Thứ 5

(Ngày 10/9/)

 

HĐ Tạo hình

 

Tô màu đồ chơi bé thích  

Thứ 6

(Ngày 11/9)

 

HĐ PTVĐ

 

VĐ : Đi theo đường hẹp

TC : Ai ném xa nhất

 

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9  - LỨA TUỔI MGN B2

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày  11/9/2020)

Thứ

Hoạt động

Dự kiến đề tài

Thứ 2

(Ngày 7/9)

 

HĐ Âm nhạc

 

 

Dạy hát : Chào hỏi khi về

NH : Vui đến trường

Thứ 3

(Ngày 8/9)

 

HĐ PTVĐ

 

VĐ : Đi theo đường hẹp

TC : Bắt bướm  

Thứ 4

(Ngày 9/9)

 

HĐ LQVT

 

 

Nhận biết nhiều bằng nhau , nhiều hơn ít hơn

Thứ 5

(Ngày 10/9/)

 

HĐ Khám phá

 

Lớp học thân thiện

Thứ 6

(Ngày 11/9)

 

HĐ Tạo hình

 

Tô màu đồ chơi bé thích

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9  - LỨA TUỔI MGN B3

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày  11/9/2020)

Thứ

Hoạt động

Dự kiến đề tài

Thứ 2

(Ngày 7/9)

 

Thể chất

 

 VĐ : Đi theo đường hẹp

TC : Tung bóng  

Thứ 3

(Ngày 8/9)

 

HĐ Khám phá

 

 Góc chơi lớp học bé

Thứ 4

(Ngày 9/9)

 

HĐ Tạo hình

 

Tô màu đồ chơi sân trường bé

Thứ 5

(Ngày 10/9/)

HĐ LQVT

 

 

 

Nhận biết nhiều bằng nhau , nhiều hơn ít hơn

Thứ 6

(Ngày 11/9)

HĐ Âm nhạc

 

 

 

Dạy hát : Cô và mẹ

NH : Ngày đầu tiên đi học

TC : âm thanh của giấy  

 

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9 - LỨA TUỔI LỚP MGL LỚP A1

(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày  11/9/2020)

 

Thứ

Hoạt động

Dự kiến đề tài

Thứ 2

(Ngày 7/9/)

HĐ LQCV

 

Cho  trẻ  làm  quen  với  vở và  bút.

 

Thứ 3

(Ngày 8/9/)

HĐ Âm nhạc

 

DH: Khám tay

Nghe: Vũ điệu rửa tay

TC: tìm đồ vật theo tiếng vỗ tay

Thứ 4

(Ngày 09/9/)

 

HĐ LQVT

 

Ôn: số lượng trong phạm vi 5

Thứ 5

(Ngày 10/9/)

HĐ Tạo hình

Vẽ tranh tuyên truyền phòng dịch Covid 19

 

Thứ 6

(Ngày 11/9/)

HĐ khám phá

Dạy trẻ rửa tay phòng bệnh

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9 - LỚP MGL A2

(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày  11/9/2020)

Thứ

Hoạt động

Dự kiến đề tài

Thứ 2

(Ngày 7/9/)

HĐ Tạo hình

Vẽ tranh tuyên truyền phòng dịch Covid 19

 

Thứ 3

(Ngày 8/9/)

  HĐ LQVT

Ôn: các hình vuông, hình tròn, tam giác,chữ nhật

Thứ 4

(Ngày 09/9/)

HĐ LQCV

 

Cho  trẻ  làm  quen  với  vở và  bút.

Thứ 5

(Ngày 10/9/)

HĐ khám phá

Dạy trẻ cách đeo khẩu trang đúng cách

Thứ 6

(Ngày 11/9/)

HĐ Âm nhạc

DH: Khám tay

Nghe: Vũ điệu rửa tay

TC: Ai đoán giỏi

 

DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 9 - LỚP A3

(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày  11/9/2020)

Thứ

Hoạt động

Dự kiến đề tài

Thứ 2

(Ngày 7/9/)

 

HĐ Âm nhạc

 

DH: Trường chúng cháu là trường mầm non

TC: Tìm đồ vật theo tiếng vỗ tay

Thứ 3

(Ngày 8/9/)

HĐ khám phá

 

Trường mầm non của bé

Thứ 4

(Ngày 09/9/)

 

HĐ LQVT

 

Ôn số lượng trong phạm vi 5

Thứ 5

(Ngày 7/5/)

 

HĐ Tạo hình

Cắt, dán dồ dùng, đồ chơi bé thích

Thứ 6

(Ngày 10/9/)

 

HĐ PTVĐ

Tung bóng lên cao và

bắt bóng

Ôn: Đi khuỵu gối

TC: Nhảy lò cò