🍀 Xây dựng kỹ năng sống cho trẻ bắt đầu đi mẫu giáo không phải là những điều gì quá cao siêu, xa xôi mà đơn giản là những điều ở ngay bên cạnh con như: Kỹ năng tự phục vụ bản thân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự lập…Việc xây dựng kỹ năng sống tốt cho trẻ là tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm. Bố mẹ hãy là người hướng dẫn trẻ thích nghi và biết cách tự thể hiện bản thân mình.

*** Kỹ năng tự phục vụ

*** Kỹ năng tự bảo vệ bản thân

 *** Kỹ năng tự lập

*** Kỹ năng giao tiếp

*** Kỹ năng hòa nhập, kết bạn

*** Sự tự tin

Nguồn: Cửa Sổ Vàng