Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo cơ hội để giáo viên, nhân viên tự học và sáng tạo, thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo đổi mới. Hội thi đã góp phần khuyến khích động viên, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, khả năng chủ động, sáng tạo cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, tạo cơ hội cho giáo viên, nhân viên được học hỏi, trao đổi những  kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

      Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, Trường Mầm non Bình Minh tổ chức hội thi quy chế chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ năm học 2019 – 2020. Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo cơ hội để giáo viên, nhân viên tự học và sáng tạo, thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo đổi mới. Hội thi đã góp phần khuyến khích động viên, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, khả năng chủ động, sáng tạo cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, tạo cơ hội cho giáo viên, nhân viên được học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

Hội thi quy chế năm học 2019- 2020 đã được tổ chức tại phòng Hội đồng nhà trường. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thi, Đồng chí Trần Minh Hằng – phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh: Hội thi là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm tạo bầu không khí thi đua sôi nổi trong giảng dạy, học tập, thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt, kích thích việc tự phấn đấu vươn lên của giáo viên và nhân viên trong toàn trường. Thông qua Hội thi, Nhà trường có thể đánh giá thực trạng của giáo viên, trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ. Ngoài ra, kết quả Hội thi chính là tiêu chí quan trọng trong việc bình chọn và tôn vinh những giáo viên, nhân viên tiêu biểu.

Đồng chí Trần Minh Hằng - phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường khai mạc hội thi

          Giáo viên, nhân viên tham gia thi bày tỏ lời cảm ơn Ban lãnh đạo Nhà trường đã tạo điều kiện tổ chức Hội thi, tạo ra một sân chơi rất bổ ích cho các giáo viên, nhân viên đồng thời bày tỏ quyết tâm cố gắng nỗ lực tham gia Hội thi để đạt kết quả cao nhất.

Các đ/c  GV-NV tham dự đầy đủ với tinh thần nghiêm túc, tập trung

 

Ban giám khảo hội thi đã làm việc một cách công bằng, vô tư, giáo viên dự thi đã tham gia thi một cách nghiêm túc theo đúng quy chế và điều lệ hội thi đã ban hành và hội thi đã thu được kết quả tốt đẹp.