TB dia diem lop sửa chưa.doc

 

THÔNG BÁO

Địa điểm lớp trong thời gian sửa chữa trường

 

       Năm học 2022- 2023 nhà trường mở 10 lớp:

Trong đó: Mẫu giáo lớn (trẻ sinh năm 2017): 3 lớp

    Mẫu giáo nhỡ (trẻ sinh năm 2018): 3 lớp

    Mẫu giáo bé (trẻ sinh năm 2019): 2 lớp

    Nhà trẻ (trẻ sinh năm 2020): 2 lớp

Thực hiện quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 quyết định sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường mầm non Bình Minh năm 2022.

Nhằm duy trì công tác chăm sóc giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian sửa chữa cơ sở 2 nhà trường tổ chức cho 100% sẽ học tại cơ sở 1 (có danh sách niêm yết tại cơ sở 1)

Ngày 01/8/2022 học sinh đi học theo danh sách niêm yết.

      Rất mong nhận được sự thông cảm và đồng hành của quý phụ huynh cùng nhà trường!

Xin trân trọng cảm ơn!