Với mục đích tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung Ương.

             Ngay từ đầu tháng 8 năm 2019 cán bộ giáo viên trường mầm non Bình Minh đã tích cực tham gia lớp học bồ dưỡng chuyên đề “ xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do phòng GD&ĐT quận tổ chức.

         

                                                                                                                                   CB, GV nghe giảng về tư tưởng Hồ Chí Minh

 

          Sau buổi học tập được nghe giảng viên nói chuyên về Bác từng cán bộ đảng viên giáo viên chúng tôi tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và đặc biệt là trong phong cách lãnh đạo.

          Việc đưa nội dung chuyên đề của năm vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ được thực hiện đầy đủ, gắn nội dung chuyên đề với các nội dung liên quan trực tiếp tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhà trường; những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên trong chi bộ được đưa ra thảo luận, trao đổi để tìm ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đa số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          Những năm học trước thông qua việc tổ chức, tham gia các hoạt động giáo dục văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.. của nhà trường đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và nâng cao nhận thức của giáo viên trong học tập và làm theo gương Bác.

          Ngay từ những ngày đầu của năm học này việc thực hiện chuyên đề đã được chi bộ quan tâm tuyên truyền đến toàn bộ giáo viên. 100% cán bộ đảng viên đăng ký nội dung học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2019. Nôi dung bày tiếp tục được tuyên truyền thảo luận rộng rãi trong toàn bộ CB, GV, NV. Buổi sinh hoạt chuyên môn đầu tiên của nhà trường đã được các cô giáo thảo luận về nội dung tôn trọng nhân dân. Tôn trọng nhân dân ở đây chính là tôn trọng trẻ, tôn trọng phụ huynh, tôn trọng đồng nghiệp. Các cô giáo đã đặt nội dung tôn trọng trẻ trong định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó các cô giáo tôn trọng sự phát triển của từng trẻ để có biện pháp giáo dục phù hợp để phát huy tối đa khả năng của trẻ. Bên cạnh đó nội dung chăm lo đời sống nhân dân cũng được áp dụng vào công tác chăm sóc trẻ. Mỗi cô giáo như một người mẹ hiền chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho trẻ. Những nội dung tuyên truyền ấy cũng khơi dậy tình thương yêu của các cô đối với trẻ để các cô có tâm thế thật tốt, hết lòng vì các con đón một năm học mới thành công.