🌈 🌈🌈LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022

Một năm học đặc biệt đã kết thúc một cách đặc biệt...
❤️ Khi sân trường rợp sắc đỏ của hoa Phượng, sắc tím của những chùm hoa Bằng Lăng cùng tiếng ve râm ran là lúc kết thúc năm học 2021-2022
❤️ Buổi Lễ Tổng kết diễn ra trong không khí phấn khởi, vui tươi. Năm học với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhà trường ghi được những thành tích đáng ghi nhận và tự hào ❤️❤️❤️❤️❤️