Thực hiện Công văn số 2190/SGDĐT- CTTT-KHCN ngày 20/7/2022 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “toàn dân  phòng chống mua bán người 30/7”.

​Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai đã phát động tích cực đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

Trong những năm qua, tình trạng tội phạm mua bán người ở nước ta xảy ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng. Thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi và phức tạp. Phần lớn các vụ mua bán người đều do các tổ chức đường dây tội phạm thực hiện, có sự kết cấu chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và ngoài nước, với nhiều thủ đoạn hứa hẹn việc làm, môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi. Thời gian gần đây đã xuất hiện cả những vụ mua bán đàn ông, học sinh, sinh viên, mua bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê... 

    ​Trước những thủ đoạn tội ác nguy hiểm của tội phạm mua, bán người, Chính phủ Việt Nam đã có những chủ trương lớn để ứng phó.

         Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2022.Ttrường Mầm Non Bình Minh đã tuyền truyền, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống mua bán người nói riêng. Thông qua các kênh zalo, facebook…tuyên truyền cho mỗi các nhân hiểu được tầm quan trọng của việc ngăn chặnhành vi mua bán người.

   ​Với khẩu hiệu -“Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội” nhà trường mong muốn với mỗi CBGV, NV hãy biết tự bảo vệ chính bản thân mình, tránh xa mọi cám dỗ và những cạm bẫy của bọn tội phạm; mỗi gia đình luôn nhắc nhở con em hiểu được phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để phòng ngừa, tránh xảy ra hậu quả không mong muốn./.

 

NGƯỜI VIẾT

 

 

Vương Thị Tuyết