Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND về tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp1, lớp 6 năm học 2020-2021 trường Mầm non Bình Minh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 cụ thể, phù hợp tình hình thực tế.

Trên địa bàn Phường Giáp Bát hiện có 02 trường mầm non công lập (MN Giáp Bát và MN Bình Minh). Trường MN Binh Minh được giao xét tuyển theo tuyến tuyển sinh các tổ: 1, 2, 3,4, 5,6 ,7,9 đối với trẻ trong độ tuổi mầm non từ 2 đến 5 tuổi (trẻ sinh năm 2015, 2016, 2017, 2018).

 Để phục vụ công tác tuyển sinh  nhà trường  thực hiện nhiêm túc các nội dung:

 Chủ động phối hợp với UBND phường Giáp Bát trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường, báo cáo kết quả điều tra, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường. Tham gia đầy đủ các buổi họp, hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức.

Thông báo công khai, tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh, đăng kí tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi.

Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

Tổ chức, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung tuyển sinh theo quy định.

Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh,ban tuyển sinh cần kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp bộ phận tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản không đúng quy định;

Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh

Đặc biệt, nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và các cơ quan chức năng.

Hiệu trưởng nhà trường phân công giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Từ ngày 1/8/2020 đến ngày 3/8/2020 phụ huynh có trẻ sinh năm 2014 (vào lớp 1) ngoài công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng: loa phường, bảng tin, website nhà trường đã phân công các cô giáo khối MGL trực điện thoại 24/24 để sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ phụ huynh.

Từ những ghi nhận thực tế trong những ngày đầu tuyển sinh năm học 2020 - 2021 tại Trường Mầm non Bình Minh có thể thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin của thời 4.0 sẽ mang lại những mùa tuyển sinh không áp lực, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Công tác hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2020-2021

                                                                      

 

 

NGƯỜI VIẾT


 

 

 

 

Mai Thị Lan

TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG


 

 

 

 

Trần Thị Ngân