Thực hiện Công văn số 571/SGDĐT-CTTT ngày 27/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19;

 

UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

 

 

Số: 07/TB-MNBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Giáp Bát, ngày 27 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

 

 

Thực hiện Công văn số 571/SGDĐT-CTTT ngày 27/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội về việc cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19;

Trường mầm non Bình Minh xin trân trọng thông báo:

1. Học sinh quay trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 02/03/2021 (thứ ba)

2. Phụ huynh và học sinh cần kết hợp để thực hiện những nội dung sau để phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

- Phụ huynh cần đo nhiệt độ cho trẻ trước khi đến trường. Nếu trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường đồng thời liên hệ với cơ sở y tế để được khám và điều trị.

- Phụ huynh và trẻ thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và nơi công cộng.

- Học sinh đang trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế không được đến trường.

- Tiếp tục phối hợp với giáo viên lớp thông tin đầy đủ, kịp thời các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các bệnh nhân được công bố trên các kênh thông tin chính thống như trang tin của Bộ Y tế, bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam (nếu có).

Lời nhắn: Nhà trường đã tổ chức vệ sinh khử khuẩn, đảm bảo đủ các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ trong điều kiện bình thường mới và đã sẵn sàng chào mừng các bé quay trở lại trường. Rất mong quý phụ huynh phối hợp với nhà trường chuẩn bị sức khỏe và tâm thế tốt để các con quay trở lại trường.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Bảng thông báo 2 cơ sở;

- Website trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Ngân