UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

 

Số: 03/TB-MNBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Giáp Bát, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Phòng chống dịch Covid-19.

 

Theo bản tin BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

(Tới 12h00 ngày 28/1/2021)

PHÁT HIỆN 82 CA LÂY NHIỄM COVID-19 TẠI HẢI DƯƠNG VÀ QUẢNG NINH.

Tính đến 12h ngày 28/1, đã phát hiện thêm 82 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh, trong đó 72 ca tại Hải Dương và 10 ca tại Quảng Ninh. Tất cả những ca mắc mới này đều nằm trong số các trường hợp F1 liên quan tới hai ca dương tính được công bố là BN1552 và BN1553.

Ban giám hiệu trường mầm non Bình Minh trân trọng thông báo và kính mong các bậc phụ huynh cùng gia đình:

1. Cần bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19:

- Khẩu trang

- Khử khuẩn

- Không tụ tập

- Khoảng cách an toàn.

- Khai báo y tế. Kích hoạt lại Bluezone.

2. Tích cực phối hợp với giáo viên lớp thông tin đầy đủ, kịp thời các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các bệnh nhân được công bố trên các kênh thông tin chính thống như trang tin của Bộ Y tế, bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam, …

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Bảng thông báo 2 cơ sở;

- Website trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Ngân