UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

 

 

Số: 04/TB-MNBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Giáp Bát, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Phòng chống dịch Covid-19.

 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến khó lường.

Thực hiện chỉ thị 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID – 19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Ban giám hiệu trường mầm non Bình Minh trân trọng thông báo và kính mong các bậc phụ huynh cùng gia đình:

1. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch: hạn chế cho trẻ ra ngoài tiếp xúc đông người, chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết, đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; theo dõi thân nhiệt của trẻ trước khi đến trường, giữ gìn sức khỏe và ăn uống đủ chất để phòng bệnh.

Đồng thời thực hành tốt thông điệp “5K” của bộ y tế:

- Khẩu trang

- Khử khuẩn

- Không tụ tập

- Khoảng cách an toàn.

- Khai báo y tế

Kích hoạt lại Bluezone.

2. Hàng ngày thực hiện việc thông tin kịp thời, chân thực tới giáo viên lớp tình hình sức khỏe của con và các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các bệnh nhân được công bố trên các kênh thông tin chính thống như trang tin của Bộ Y tế, bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam, …

Rất mong được sự phối hợp chặt chẽ của quý phụ huynh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Bảng thông báo 2 cơ sở;

- Website trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Ngân