KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ vào Điều lệ mầm non;

Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Công văn số 510/UBND-GD&ĐT ngày 19/3/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào biên bản họp ngày 05/04/2019 của UBND phường Giáp Bát với trường mầm non Bình Minh và trường mầm non Giáp Bát;

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn; căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường;

Trường MN Bình Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

- Các cháu sinh năm 2013, 2014, 2015, 2016 (Căn cứ chỉ tiêu được giao)

- Các cháu có hộ khẩu thường trú (hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp tại cụm 1, 2, 3, 4 (tổ 22, 23). Cụm 5 tử tổ 31-35 trên địa bàn phường Giáp Bát; giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận.)

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH :

a) Lớp MGL (Các cháu sinh năm 2014): 36 cháu

b) Lớp MGN (Các cháu sinh năm 2015): 40 cháu

c) Lớp MGB (Các cháu sinh năm 2016): 48 cháu

d) lớp nhà trẻ (các cháu sinh năm 2017): 35 cháu

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

- Đối với trẻ sinh năm 2014: Tuyển thẳng

- Đối với trẻ sinh năm 2015- 2017: Tuyển trẻ có hộ khẩu, hoặc giấy tạm trú thuộc cụm dân cư 1, 2, 3, 4 (tổ 22, 23), 5 (từ tổ 31 - 35) trên địa bàn phường Giáp Bát; giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận trên địa bàn phường Giáp Bát.

4. THI GIAN TUYỂN SINH:

- Thời gian: theo giờ hành chính quy định (từ thứ 2 đến thứ 6)

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30.

+ Buổi chiều: Từ 14h đến 17h00.

Trả mã số tuyển sinh (kèm theo mật khẩu) trực tuyến cho học sinh tuyển sinh vào lớp 1 trước ngày 25/05/2019.

- Tuyển sinh trực tuyến: (dành cho các cháu sinh năm 2014) từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019.

- Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.

Đợt 1:

+ Từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2019 tuyển sinh lứa tuổi 2014, 2015.

+ Từ ngày 16 đến ngày 18/7/2019 tuyển sinh lứa tuổi 2016, 2017.

- Sau ngày 18/7/2019, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao hoặc vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao, nhà trường sẽ báo cáo phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo và tuyển bổ sung học sinh từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019 (nếu được cấp trên phê duyệt).

5. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường.

6 - ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH:

Tầng 1 cơ sở I số 10 ngõ 92 đường Giáp Bát

7- PHÂN CÔNG TRỰC TUYỂN SINH

Thời gian

Công việc

 

Người trực tuyển sinh

Lãnh đạo

Cán bộ nhà trường

Họ tên

Điện thoại

Họ tên

Điện thoại

Từ ngày 15/6 đến

17/6/2019

Thử nghiệm đăng ký TS trực tuyến 20 trẻ 5 tuổi

Trần Thị Ngân

0912769065

Bùi Phương Thảo

 

Đinh Ánh Hồng

0902135968

 

0343144173

Từ ngày 04/7 đến 06/7/2019

Trực hỗ trợ đăng ký TSTT trẻ 5 tuổi

Trần Thị Ngân

(04/7 và 05/7)

 

Trần Minh Hằng (06/7)

0912769065

 

0965368980

- Ngày 04, 05/07

Bùi Phương Thảo

- Ngày 06/07

Đoàn Thị Hải Yến

 

0902135968

 

0984690288

Từ ngày 10/7 đến 12/7/2019

Tổng hợp, BC số lượng HS đăng ký trực tuyến

Trần Thị Ngân

0912769065

 

Đoàn Thị Hải Yến

 

0984690288

Ngày 13/7/2019 đến 18/7/2019

Nhận hồ sơ tuyển

2014,

2015

Trần Thị Ngân

0912769065

 

Phạm Hoàng Anh

Đinh Ánh Hồng

0988925645

0343144173

Ngày 16/7/2019 đến 18/7/2019

Nhận hồ sơ tuyển

2016,

2017

Trần Thị Ngân

Trần Minh Hằng

0912769065

0965368980

 

Trần Thị Hiếu

 

0906249881

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã Ký)

 

Trần Thị Ngân