UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

 

 

Số: 11/TB-MNBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Giáp Bát, ngày 03 tháng 05 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Thực hiện công tác phòng, chống dịch sau kỳ nghỉ Lễ  30/4 và 1/5

 

 

 

Thực hiện công điện số 05/CĐ - UBND ngày 02/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID - 19   trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ  Lễ 30/4 và 1/5. Trường mầm non Bình Minh thông báo để CB, GV, NV và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Yêu cầu tất cả CB, GV, NV nhà trường và gia đình học sinh khi quay trở lại Thành phố Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5  bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn theo đường link http://tokhaiyte.vn .

 - CB, GV, NV: gửi mã code cho NV Y tế nhà trường

 - Phụ huynh: gửi mã code cho GV lớp cũng như tham gia bình chọn “Đã khai báo” hay “ Chưa khai báo” trên nhóm zalo lớp trước khi quay lại trường vào sáng 4/5/2021.

2.  Yêu cầu 100% CB, GV, NV,  phụ huynh và học sinh phải đeo khẩu trang nơi công cộng, từ nhà đến trường, từ trường về nhà, giờ đón trả trẻ (nhà trường không tiếp nhận phụ huynh và trẻ không đeo khẩu trang khi tới trường)

3. Phụ huynh học sinh đo thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường. Với những trường hợp có biểu hiện ho sốt, khó thở, có tiếp xúc với các ca bệnh, hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh COVID – 19  tuyệt đối không đến trường đồng thời cần phải đến ngay các cở sở y tế gần nhất hoặc trạm Y tế phường để được hướng dẫn xử lý kịp thời

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mọi lúc mọi nơi.

5. Quý phụ huynh và gia đình có thông tin khác liên quan đến dịch bệnh vui lòng báo cho giáo viên lớp để phối hợp phòng chống dịch.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Website trường

- 100% BC, GV, NV và PH;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Ngân