THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 - THÁNG 2 - Độ tuổi Nhà trẻ

(Thời gian từ 22/02/2021 đến 26/02/2021)

Thứ

Thời gian

Hoạt động

Đề tài

 

Lưu ý

Thứ 2

22/2/2021

Kĩ năng

Ôn cách lau mặt

GV Trần Liên Hương

Thứ 3

23/2/2021

Toán

Nhận biết màu xanh, đỏ, vàng

GV Lê Thu Huyền

Thứ 4

24/2/2021

Văn học

Thơ: Virut Corona

GV Nguyễn Thu Dung

Thứ 5

25/2/2021

GD dinh dưỡng

Ăn rau tốt cho sức khỏe

GV Nguyễn Minh Hạnh https://youtu.be/FcF37s_3aAE

Thứ 6

26/2/2021

Âm nhạc

Âm thanh to, nhỏ

GV Nguyễn Thị Lan

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 - THÁNG 2 - Độ tuổi Mẫu giáo bé

(Thời gian từ 22/02/2021 đến 26/02/2021)

Thứ

Thời gian

Hoạt động

Đề tài

 

Lưu ý

Thứ 2

22/2/2021

Kĩ năng

Ôn cách lau mặt

GV Trần Liên Hương

Thứ 3

23/2/2021

Toán

Nhận biết màu xanh, đỏ, vàng

GV Lê Thu Huyền

Thứ 4

24/2/2021

Văn học

Thơ: Virut Corona

GV Nguyễn Thu Dung

Thứ 5

25/2/2021

GD dinh dưỡng

Ăn rau tốt cho sức khỏe

GV Nguyễn Minh Hạnh https://youtu.be/FcF37s_3aAE

Thứ 6

26/2/2021

Âm nhạc

Âm thanh to, nhỏ

GV Nguyễn Thị Lan

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 THÁNG 2 - Độ tuổi Mẫu giáo nhỡ

(Thời gian từ 22/02/2021 đến 26/ 02/ 2021)

Thứ

Thời gian

Hoạt động

Đề tài

 

Lưu ý

Thứ 2

22/2/2021

Thí nghiệm

Cùng nặng như nhau tại sao vật lại nổi, lại chìm khác nhau

GV: Hoàng Anh

Thứ 3

23/2/2021

Khám phá

Ôn nhận biết 4 hình

GV: Vương tuyết

Thứ 4

24/2/2021

      Tạo Hình

Hoa nở trong  nước

GV: Mai Hương

Thứ 5

25/2/2021

LQVH

Thơ: Em Vẽ

GV: Nguyễn Bích

Thứ 6

26/2/2021

Thể chất

Vận động liên hoàn

GV: Thanh hương

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 THÁNG 2 - Độ tuổi Mẫu giáo lớn

(Thời gian từ 22/02/2021 đến 26/ 02/ 2021)

Thứ

Thời gian

Hoạt động

Đề tài

 

Lưu ý

Thứ 2

22/2/2021

Tạo hình

 

Thổi màu nước tạo thành cành mai, cành đào

Trần Thị Hiếu

Thứ 3

23/2/2021

Âm nhạc

 

Khám phá rừng xanh

 

Đinh Ánh Hồng

Thứ 4

24/2/2021

KNS

 

Truyện: Lợn con sạch lắm rồi

 

Đỗ Thị Hồng Hiếu

Thứ 5

25/2/2021

KPKH

 

Vòng đời của bướm

 

Hoàng Thị Thủy

Thứ 6

26/2/2021

LQCV

 

Làm quen p, q.

 

Đoàn Thị Hải Yến