TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 - THÁNG 2 - Độ tuổi Nhà trẻ

(Thời gian từ 01/02/2021 đến 5/ 02/ 2021)

Thứ

Thời gian

Hoạt động

Đề tài

 

Lưu ý

Thứ 2

1/2/2021

Trải nghiệm

Tìm hiểu: Gói bánh chưng

 

 

Thứ 3

2/2/2021

Kỹ năng sống

 

Không nhận quà và đi theo người lạ

 

 

Thứ 4

3/2/2021

Khám phá

 

Quả chìm – Quả nổi

 

Thứ 5

4/2/2021

Văn học

Cô bé quàng khăn đỏ

 

Thứ 6

5/2/2021

Âm nhạc

Khúc hát đôi bàn tay

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 - THÁNG 2 - Độ tuổi: Mẫu giáo bé

(Thời gian từ 01/02/2021 đến 05/ 02/ 2021)

Thứ

Thời gian

Hoạt động

Đề tài

 

Lưu ý

Thứ 2

1/2/2021

Trải nghiệm

Tìm hiểu: Gói bánh chưng

 

 

Thứ 3

2/2/2021

Kỹ năng sống

 

Không nhận quà và đi theo người lạ

 

 

Thứ 4

3/2/2021

Khám phá

 

Quả chìm – Quả nổi

 

Thứ 5

4/2/2021

Văn học

Cô bé quàng khăn đỏ

 

Thứ 6

5/2/2021

Âm nhạc

Khúc hát đôi bàn tay

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 - THÁNG 2 - Độ tuổi: Mẫu giáo nhỡ

(Thời gian từ 01/02/2021 đến 05/ 02/ 2021)

Thứ

Thời gian

Hoạt động

Đề tài

 

Lưu ý

Thứ 2

1/2/2021

Trải nghiệm

Hướng dẫn cách gói bánh chưng

 

Thứ 3

2/2/2021

Khám phá

Số điện thoại khẩn cấp bé cần nhớ

 

Thứ 4

3/2/2021

Ấm nhạc

Dạy hát: Gieo hạt

 

Thứ 5

4/2/2021

LQVH

Thơ : Cây đào

 

 

Thứ 6

5/2/2021

Giáo dục dinh dưỡng

Bé thích ăn rau xanh

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 THÁNG 2 - Độ tuổi Mẫu giáo lớn

(Thời gian từ 01/02/2021 đến 05/ 02/ 2021)

Thứ

Thời gian

Hoạt động

Đề tài

 

Lưu ý

Thứ 2

1/2/2021

Tạo hình

 

Trải nghiệm gói bánh trưng

( Bài mới)

 

Thứ 3

2/2/2021

Âm nhạc

 

Âm thanh cuộc sống

 

 

 

Thứ 4

3/2/2021

KNS

 

Biết chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ.

 

 

Thứ 5

4/2/2021

KPKH

 

Lốc xoáy mi ni

 

 

Thứ 6

5/2/2021

LQCV

 

Làm quen h, k