Tháng 11 đã qua với rất nhiều các hoạt động dặc biệt của cô trò trường mầm non Bình Minh. Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu: