Xin chào tháng 12. Là tháng cuối cùng trong năm và cũng hãy là tháng tuyệt vời nhất !